Tollbodenkvartalet

Bli kjent med et av våre prosjekter:

Kvartalet er med sin beliggenhet og historie, en viktig del av sentrumsfunksjonen og identiteten i Kragerø. Det er med takknemlighet og inspirasjon, vi nå tar fatt på oppgaven med å forvalte byggene rundt Tollboden.

Vår ambisjon er å utvikle et kvartal der vi tar vare på historien, samtidig som vi tenker fremover for å sikre liv i gatene, lys i vinduene og mennesker i byggene.

06 210604 Kragerø street view

Et attraktivt helårshotell

Tollboden, pakkhusene og bakhagen har blitt omfattende renovert og restaurert de siste årene. På Tollboden får man unike opplevelser i historiske omgivelser, både som gjest på serveringsstedene og på hotellet. Vi ønsker at Tollboden skal være et attraktivt helårshotell med tilbud både for fastboende og besøkende i Kragerø.

Vi ønsker å utvide hotellkapasiteten ved å ta i bruk, bygge på og renovere byggene som omkranser Tollbodens bakhage. Det planlegges å utvide kapasiteten fra dagens 19 rom til totalt 100 rom. Nye Tollboden hotell vil styrke overnattingskapasiteten i Kragerø på sommeren og øke attraktiviteten utenfor høysesong.

Component 33 1
Component 32 1

Fornye og bevare

Vi ønsker at Torvgata og Jernbanetorvet skal være et innholdsrikt og attraktivt byområde, der byggene henvender seg mot gateløpet og innbyr til opphold, opplevelser og aktivitet. Det er tenkt at byrommet mellom Torvgata 7 og Torvgata 9 kan bli et godt uterom med muligheter for servering.

De fleste byggene rundt Tollbodens bakhage planlegges integrert i hotellet, sammenkoblet med underjordiske gangforbindelser. Den fredede gamle Toll-boden, P.A. Heuchs gate 4 A-C og bakhagen bevares. P.A. Heuchs gate 4D, Rikets sal skal bygges om i tilsvarende arkitektoniske utrykk. Torvgata 3, Solbekkgården/Biørnegården ønskes erstattet med nytt bygg, hvor fasadene tilbakeføres til byggets originale arkitektoniske utrykk.

Component 35 1

Hotellets hovedinngang vil være via Torvgata 3, med resepsjon, lungeområde og serveringsarealer. Torvgata 7, Posthusgården, er planlagt bevart og gjenbrukt med påbygg og tilbygg. Dagens fasade bevares, mens det nye påbygget og tilbygget har et mer moderne uttrykk som søker å etablere en dialog mellom den eksisterende Posthusgården og Kragerø sentrum. Det etableres en takterrasse på Posthusgården med basseng, uteservering og fantastisk utsikt til byen og skjærgården.

Ringvirkninger

Et utvidet Tollboden hotell vil være et bidrag til Kragerø kommunes ambisjon om å tiltrekke seg flere turister utenfor sommersesongen. Hotellet vil i seg selv, som et unikt helårs reiselivsprodukt, bidra til verdiskaping i form av både arbeidsplasser og inntekter til næringslivet og kommunen. Kragerø sentrum trenger et fullser-vice helårshotell som kan ta imot gjester - enten det er som besøkende til «Jule-byen Kragerø», som mat-elskere, konferansedeltakere eller Munch-entusiaster. En utvidelse av hotellkapasiteten vil sammen med den planlagte konferansesalen i B14-B15 åpne for at større konferanser kan arrangeres i Kragerø sentrum.

Ifølge en ringvirkningsanalyse utført av Samfunnsøkonomisk Analyse vil det nye hotellet bidra med ca. 35 millioner kroner i verdiskaping på hotellet, i handel- og servicenæringen og hos underleverandører. Dette kan potensielt bety 42 årsverk i disse næringene og 13 millioner kroner i økte skatteinntekter til stat og kommune.

Del dine tanker