AE8 A1502

Om Fredensborg i Kragerø

Gjennom investeringer med evighetsperspektiv har vi siden 2006 knyttet sterke bånd med Kragerø og følger byens utvikling tett. I dag er vi byens største private arbeidsgiver med over 120 årsverk innenfor turisme, eiendom og ulike utviklingsprosjekter.

Størrelse gir gjennomslagskraft og skaper muligheter, men gir også et stort ansvar for våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere, og for Kragerøs beboere. Samlet skaper dette et stort engasjement for Kragerø og vi går helhjertet inn i alt fra bærekraftige energi- og transportløsninger, til foredling av aktivitetstilbud, stier og fritidsområder.

Kragerø kommune vil styrke byen som helårsdestinasjon. Dette ønsker vi å bidra til og at vi sammen skaper et levende sentrum med helårsåpne butikker - til glede for både fastboende og besøkende. Vi tror på en utvikling på lag med lokalsamfunnet og et godt samarbeid mellom private og offentlige aktører.

Vi oppdaterer regelmessig nettsiden med nyheter om våre prosjekter, produkter og tjenester. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og vil du komme i kontakt med oss, kan du gjøre det her: post@fredensborgfritid.no.