Litangen

- unikt, bærekraftig, gjennomtenkt

20220426 02 fra sjøen

Fra kvartsbrudd til

Fritidsboliger i særklasse

Etter 100 års drift er kvartsbruddet på Litangen snart et avsluttet kapittel. Tilbake står et nedsprengt areal, et sår i naturen vi ønsker å reparere og gi nytt liv. Her presenterer vi våre tanker og visjoner for det som vil bli nye Litangen.

App screenshot

En lagune med fritidsboliger

Unikt og bærekraftig

Prosjektet er under detaljregulering der det er arkitektene i LundHagem som står bak det innovative og unike prosjektet. Med inspirasjon fra kystbebyggelsen i Kragerø, rorbuer i Lofoten og fjellandsbyer på Santorini, vil Litangen forvandles til en vakker lagune med fritidsboliger, brygger, restauranter og aktiviteter. Et lite tettsted for alle - både lokalbefolkning, hytteeiere, ferierende og besøkende. Sentralt i prosjektet er lagunen hvor havet slippes inn - med utløp både mot nord og sør.

Et badeparadis på sommeren, en trygg havn når høststormene herjer, skøytebane på vinteren og en vår som alltid vil ønske deg tidlig velkommen. Kort sagt en helårs fritidsdrøm innerst i Kilsfjorden, en kort båt- eller kjøretur fra Kragerø sentrum.

"Et av de mest unike fritidsboligprosjekter i Norge - og Europa"

Arkitekt Svein Lund

Innovative løsninger

Bærekraft i fokus

Prosjektet har stor fokus på bærekraft og miljø, i alt fra byggemetoder til tilrettelegging av grønn mobilitet.

Med fremtidens Litangen blir vår visjon om å skape et bærekraftig, økonomisk og samtidig vakkert og unikt fritidsprosjekt ivaretatt. Et sted for rekreasjon og avslapning, private oaser og sosiale samlingspunkter.

Innovative løsninger som blant annet delingstjenester for el-båt og bil, ladestasjoner og traseer for gående og syklende er bærende prinsipper for prosjektets utforming.

Det vil legges vekt på å fremheve og bygge videre på områdets egenart og karakter. Et mangfold og variasjon i landskapskvaliteter styrker det biologiske mangfold og beriker opplevelsen av stedet.

Europas mest unike fritidsprosjekt? Filmen om Litangen - fra fortid til fremtid

Hør historien bak det 100 år gamle kvartsbruddet og få et innblikk i arkitektens visjon for fremtidens Litangen.

Vi ønsker dine innspill og tilbakemeldinger!

Nysgjerrig på prosjektet og interessert i å kjøpe fritidsbolig her i fremtiden? Registrer deg nedenfor og få mer informasjon etter hvert som det foreligger.

Meld interesse!