Allmøte om Litangen

I planene siden 2008

Allerede i 2008 vedtok Kragerø Kommune i sin kommuneplan at Litangen kan utvikles til et fremtidig område for fritidsboliger. Det har i lengre tid vært kjent at det er Fredensborg Fritid som skal transformere det tidligere steinbruddet til fritidsboliger og allmenne fellesområder Den 2. juni ble planene offentliggjort.

200 til 250 fritidsboliger

-Vi ønsker å bygge mellom 200 og 250 fritidsboliger på Litangen. Dette er et fantastisk prosjekt med variert bebyggelse, store fellesarealer og gode rekreasjonsområder. Dette blir en attraksjon som vil komme både hyttebrukere og allmennheten til gode, sier Knut Bremer i Fredensborg Fritid.

Det var Tim Kronborg og Knut Bremer som innledet allmøtet, hvor Tim blant annet tok for seg historien til bruddselskapet Georg Tveit AS, som har drevet på Litangen i mer enn 90 år og bakgrunnen for satsingen på fritidsboligutvikling på Litangen.

Positiv effekt på lokalsamfunnet

Han la vekt på at utviklingen vil gi positive effekter for lokal verdiskaping. I driftsfasen viser tall fra analyseselskapet Menon at Litangen vil tilføre lokalsamfunnet mer enn 55 millioner kroner i året i kjøp av varer og tjenester – i tillegg til eiendomsskatteinntekter.

Fredensborg Fritid håper på byggestart i løpet av 2024, og prosjektet vil ha en tydelig grønn profil.

- Det å være en aktiv del av det grønne skiftet er helt avgjørende for å lykkes. Vi har blant annet en strategi for reetablering av biologisk og marinbiologisk mangfold, vi vil ha vesentlig lavere co2-utslipp sammenliknet med liknende prosjekter, og vi lanserer klimavennlige logistikkløsninger samt relevante delingsløsninger og -tjenester, sier Knut.

Arkitektur fra fra LundHagem

Arkitekt Kim Skaara gav de fremmøtte en innføring i arbeidet før arkitektkontoret LundHagem ble valgt, om den utlyste arkitektkonkurransen og bakgrunnen for juryens valg. Etter dette var det Svein Lund, i LundHagem, sin tur til å gå gjennom selve vinnerprosjektet og hvordan utviklingen av Litangen er foreslått.
Se presentasjonen til Svein Lund her: LITANGEN LAGUNE.

De mange fremmøtte hadde gode spørsmål som Fredensborg svarte utfyllende på.

Stort engasjement

- Det store engasjementet og entusiasmen som ble vist fra de fremmøtte var svært gledelig. Dette var et vellykket arrangement med mange gode diskusjoner, og vi vil gjerne ha flere allmøter fremover. Alle er ikke enige om alt, men gjennom dialog kan vi både svare på spørsmål, få gode innspill og forstå hverandres synspunkter, sier Knut.

Etter innleggene ble modellen avduket og det var hyggelig mingling med alt fra naboer til politikere og samarbeidspartnere. Modellen er nå utstilt på visningssenteret i Torvgata 5, hvor alle selvsagt er velkomne til å studere den.

Les mer om prosjektet, del dine tanker og meld interesse.